Ordliste til Theravadabuddhismen

 

Forskrift

Enhver buddhist bør følge de fem forskrifter (pancasila): 1. Du må ikke dræbe hverken mennesker eller dyr. 2. du må ikke stjæle. 3. Du må ikke bedrive hor. 4. Du må ikke lyve. 5. Du må ikke indtage euforiserende stoffer (inkl. alkohol). Desuden findes fem ekstra forskrifter for munkene:1. Man må ikke spise på upassende tidspunkter. 2. Man må ikke tiltrække sig opmærksomhed ved dans eller parfume. 3. Man må ikke bruge luksusstole. 4. Man må ikke anvende magelige senge. 5. Man må ikke arbejde med guld og sølv.

Gestus

Se Mudra.

Juveler, tre

De tre juveler er hjørnestenene i Theravadabuddhismen. De tre juveler er Buddha, dharma og sangha og udgør en slags trosbekendelse til religionsstifteren, hans lære og munkene.

Mantra

En serie af stavelser som reciteres under meditationen. Mantraet indeholder guddommelig energi, som overføres til den mediterende.

Meditation

Meditation betyder fordybelse. Nogle former for meditation drejer sig om at få ro i sindet og øve sig på koncentra­tion. Gennem iagttagelsen af strømninger i sindet, sker en forvandling, så sindet bliver roligt og klart. Andre former for meditation drejer sig om at skabe en forståelse af og klarhed om Buddhas lære og hvad den indebærer for en selv.

Mudra

Gestus med religiøs betydning. De fleste afbildninger af Buddha og andre religiøse figurer viser en mudra til at udtrykke afbildningens betydning.

Munk

En mand kan blive ordineret som munk i et Theravadakloster, når han er fyldt 20 år. Man kan leve som munk i et tidsrum og derefter forlade klosteret, eller leve som munk resten af sit liv. Som munk følger man munkelivets forskrifter og anvender sin tid på bøn, studier, meditation og tiggergang, men også på praktisk arbejde i mindre omfang. Deltagelse i munkelivet er et væsentligt aspekt i erkendelsen og frigørelsen fra det materielle liv med henblik på opnåelse af nirvanatilstanden. I Theravadabuddhismen er det den almindelige opfattelse, at vejen til absolut oplysthed og opnåelse af nirvana går gennem munkelivet. Munkene er anerkendte og respekterede af den almindelige befolkning som mennesker, der står på et højere ”udviklingstrin” med hensyn til oplysthed. (Se oplys­ning)

Nirvana

Ordet betyder ”udslukning”. Det betegner en tilstand af tomhed og intethed uden for tid om rum, som samtidig er harmoni og glæde, og som man kan opnå ved gennem oplysning og meditation at frigøre sig enhver drift og livslyst. Den kristne forestilling om paradis og evighed svarer ikke til den buddhistiske idealforestilling. (Se realkommentar)

Novice

En novice er en dreng eller ung mand, som er optaget i et kloster i en kortere eller længere periode. I Sydøstasien er det almindeligt at unge mænd tilbringer fra tre måneder til et år i et kloster som novicer, hvor de så bliver belært af de ældre munke. De opnår dermed respekt og anerkendelse for åndelig modenhed, og det er ærefuldt for en familie, at sønnerne deltager i klosterlivet i en periode. Familierne giver store offergaver til klo­strene til gengæld for, at deres sønner bliver optaget som novicer. En lille del af novicerne fortsætter studier og meditation og bliver ordineret som munke.

Recitation

En væsentlig del af theravadabuddhismens ritualer består af munkenes sang eller recitation af de hellige tekster. Nogle af de mest almindelige recitationer er:

Buddhabhivadana (hyldest til Buddha) Hør sangen: http://www.buddhanet.net/filelib/mp3/02-chant-02.mp3.

Tirasana (de tre juveler – se juveler) Hør sangen: http://www.buddhanet.net/filelib/mp3/03-chant-03.mp3

Pancasila (de fem forskrifter – se forskrifter) Hør sangen: http://www.buddhanet.net/filelib/mp3/04-chant-04.mp3

Dhamma Vandana (hyldest til belæringen) Hør sangen: http://www.buddhanet.net/filelib/mp3/06-chant-06.mp3

Sangha Vandana (hyldest til den buddhistiske forsamling.  Hør sangen: http://www.buddhanet.net/filelib/mp3/07-chant-07.mp3

Sang

En væsentlig del af theravadabuddhismens ritualer består af sang eller recitation af de hellige tekster. Se recita­tion.

Tiggergang

Et væsentligt aspekt af theravadamunkenes liv. Munkene skal tigge den mad, de spiser, som udtryk for deres frigjorthed fra den materielle verden. Hver munk har en tiggerskål, som de bærer i deres kjortel. Munkene går almindeligvis rundt i byen eller landsbyen hver morgen og tigger den mad sammen, som de spiser i løbet af da­gen. Det er en hellig handling, og de mennesker, som giver mad til munkene, udtrykker respekt for munkene ved at give, og de forbedrer deres karma derved. Ved at tigge giver munkene altså almindelige mennesker mulighed for at opnå en religiøs fortjeneste.

 


 

 

 

Oversigt over nogle almindelige mudraer (gestus, som udtrykker religiøs betydning)

 

 

 

Beskyttelse og fred

Hånden vises med håndfladen udad mod beskueren og med fingrene strakt opad.

 

Belæring og argument

Hånden vises med håndflade mod beskueren, således af tommelfinger og pegefinger danner en cirkel.

 

Vidne

Hånden rører jorden med fingrene strakt hen over det højre knæ. I denne mudra kalder Buddha jorden til vidne på sin sejr over dæmonen Mara.

 

Medfølelse

Armen strækkes nedad, og hånden vises med håndfladen mod beskueren

 

Forståelse

Pegefinger og tommelfinger ses i en gribebevægelse. Hånden ”griber sandheden”.

 

Meditation

Begge hænder holdes horisontalt mod hinanden.

 

Belæring

Hænderne holdes mod hinanden, højre hånd har håndfladen mod beskueren. Tommelfingrene og pegefingrene danner cirkler.

Henviser til en af Buddhas første prædikener.

 

Den højeste oplysthed

Håndfladerne holdes vertikalt sammen, pegefingrene er strakt og de øvrige fingre flettede.

Bøn

Hænderne holdes vertikalt med håndflader og fingre mod hinanden.