Buddhismen i Burma1

 

Forløbet er opbygget omkring en reportagefilm om Theravadabuddhismen i Burma. Langt den største del af Burmas befolkning er buddhister. Nogle få procent af mindretalsbefolkningerne er animister.

 

Filmen giver et indblik i religionsudøvelsen hos den burmesiske befolkning i almindelighed, såvel som hos klostrenes munke, der spiller en stor rolle i Burmas sociale, kulturelle og politiske liv.

Forløbet består to moduler: Det første modul består af to introducerende tekster, og det andet modul består af filmen  med nogle forslag til analyse og informationsbearbejdning.

 

Forløbet forudsætter ikke forudgående viden om Theravadabuddismen. Man kan anvende supplerende litteratur, f. eks. en af de grundbøger om religion / buddhisme, der er tilgængelige, eller de links, som er vist overfor - alt afhængigt af om man planlægger en kort introduktion eller et mere uddybende forløb, som måske peger frem mod en større opgave.

 

Den hvilende Buddha, Bago

 

 

Område og fag

 

Stx - Religion

Hf - Kultur- og samfundsfag

 

Undervisningforløb

 

Materialet kan anvendes til klasseundervisning eller gruppearbejde inden for emnet Buddhisme og til kombinationer heraf.

Endvidere som udgangspunkt for større projekter og skriftlige opgaver, evt. i tværfaglig sammenhæng.

 

Ordliste til Theravadabuddhismen

Ordliste

 

Links til videre studier

 

Theravadabuddisme og oversigt over Burmas historie

 

 

Introduktion til Burmas religion (buddhismen) og historie

 

Introduktion til buddhismen med særligt henblik på Theravadabuddhismen.

Modulet består af en introducerende tekst i PDF Theravadabuddhismen, som man kan arbejde med i klasseundervisning eller som gruppearbejde med f.eks. følgende spørgsmål: 1 Hvem var? og hvad ville Buddhismens stifter? 2 hvad er buddhismens grundlæggende opfattelse af livet? 3 hvad er buddhismens opfattelse af den menneskelige eksistensform? 4 hvad forstås ved begrebet karma? 5 hvori består sammenhængen mellem karma og reinkarnation? 6 på hvilken måde kan man slippe ud af genfødslernes kæde og opnå nirvanatilstanden? 7 hvad er kernen i den buddhistiske etik? 8 Hvilken status har Theravadabuddhismen i Burma?

Man kan inddrage de nævnte links i sin besvarelse og til videre studier.

Tidsforbrug 2 - 4 moduler af 45 min. afhængigt af, i hvilket omfang man inddrager supplerende litteratur eller links til internettet

 

Introduktion til Burmas historie.

Modulet består af en introducerende tekst i PDF, Oversigt over Burmas historie, som man kan arbejde med som klasseundervisning eller som gruppearbejde med f. eks. følgende spørgsmål: 1 Hvordan kommer buddhismen til Burma? 2. Hvilken status har buddhismen i de tidlige kongeriger før mødet med de europæiske kolonimagter? 3 Hvilke ændringer sker der med det burmesiske samfund efter den engelske kolonisering af landet? 4 Hvilke ændringer sker der med buddhismens samfundsmæssige status i kolonitiden? 5 Hvilken rolle spiller buddhismen i nyere tid, i  forbindelse med etableringen af Burma som selvstændig stat og under militærdiktaturet?

Man kan inddrage de nævnte links i sin besvarelse og til videre studier.

Tidsforbrug 2 - 4 moduler af 45 min. afhængigt af, i hvilket omfang man inddrager supplerende litteratur eller links til internettet

 

Botataung pagoden i Yangon

 

Film om Theravadabuddhismen i Burma (ca. 11 min.)

 

Streaming i høj kvalitet (hurtig internetforbindelse)

Streaming i lav kvalitet (langsom internetforbindelse)

(Brug evt. browseren Explorer, når du vil streame, så starter videoafspilleren automatisk)

Man kan også downloade filmen, hvis man vil.

Man kan arbejde med filmen på forskellige måder:

Som klasseundervisning eller som gruppearbejde med f. eks. følgende spørgsmål:

1 hvorledes foregår religionsudøvelsen i Burma, og hvem deltager i den? 2 Hvad består kulthandlingerne i? 3 Hvilke formål har pilgrimsrejser og offerhandlinger, f.eks. ofringer af guld? 4 Hvilken rolle spiller templerne i det burmesiske samfund? 5 Hvordan kommer buddhismens historie og mytologi til udtryk i templerne? 6 Hvordan er forholdet mellem buddhismen og de tidligere religioner? Hvad er formålet med at leve et liv som munk? 8 Hvordan er forholdet mellem munkene og den almindelige befolkning, og hvilken betydning har relationerne for henholdsvis munkenes og de almindelige menneskers karma?

Tidsforbrug 2 - 4 moduler.

 

 

Munke i Ma Soe Yein Nu Kyaung klosteret i Mandalay

 

1 Navnet Burma er den engelske kolonimagts efterligning af det ord, som burmeserne selv betegnede deres land med. Den daværende militærregering ændrede i 1989 navnet til Myanmar, som udtales "mjenma" med tryk på første stavelse, jf den indiske regering, der f.eks. ændrede navnet Bombay til Mumbay for at markere en selvstændighed i forhold til den tidligere kolonimagt. Navneforbistringen er altså lige dele politik og regler for udtale af konsonanter i det burmesiske alfabet. Den burmesiske befolkning bruger begge navne i flæng, og det er næsten ikke til at høre forskel. Nogle burmesere har brugt navnet Burma som udtryk for en protest mod militærregeringen. I denne fremstilling er det traditionelle navn Burma brugt, og der er ingen grund til at gøre et stort nummer ud af navne- eller snarere udtaleforskellen. Måske bliver den første konsonant igen engang oversat til B, ligesom Kampuchia (Kmer Rouge betegnelsen) igen er kommet til at hedde Cambodia.