P1010633a

1 Guden Vishnu dier hos den Mahadevi, den store modergudinde

 

 

Område og fag

 

Stx - Religion

Hf - Kultur- og samfundsfag

 

Undervisningforløb

 

Materialet kan anvendes til klasseundervisning eller gruppearbejde inden for emnet hinduisme og til kombinationer heraf og/eller emnet matriarkalsk kultur.

Endvidere som udgangspunkt for større projekter og skriftlige opgaver, evt. i tværfaglig sammenhæng.

 

Links til grundlæggende viden om hinduisme

Hinduisme

Introduktion til Matriarkalsk kultur og hinduisme.

 

Materialet består af tre forskellige dele:

1 Tre korte film om matriarkalsk kultur i Indien med tilhørende tekstoversigter og oversatte religiøse originaltekster.

2 Tre korte film om forskellige aspekter af hinduismen: Begravelsesceremoni, Kolam og Hinduistisk munkeorden. Hertil links til forklarende tekster.

3. Uddrag af Rigveda, den ældste indoeuropæiske, religiøse tekst, oversat til dansk.

De tre materialesamlinger kan anvendes hver for sig og er at ret forskellig sværhedsgrad. De oversatte religiøse originaltekster kan være lidt svære at læse og forudsætter nok en vis forhåndsviden om hinduismen. Den kan man få i de tilgængelige grundbøger i religion eller i den linksamling, der henvises til overfor.

 

Matriarkalsk kultur, film og religiøse tekster

De tre film præsenterer forskellige sider af den matriarkalske kultur og religion i Indien. Stammefolks religion i Orissa og det nordøstlige Indien. Udviklingen af Shaktismen og dyrkelsen af den store modergudinde. Dyrkelsen af de kvindelige guder i nutiden.

De historiske oversigter giver indblik i Shaktismens og de kvindelige guddommes udvikling.

De religiøse originaltekster fortæller om myter og ritualer.

P1010869a

2 Bogola, matriarkalsk guddom, Guwahati

 

Begravelsesceremoni, Kolam og Hinduistisk munkeorden

Korte film om forskellige aspekter af hinduismen. Kan ses i sammenhæng med hinduismen som tema eller med andre temaer.

 

 

Rigveda, tekstudvalg

Udvalg af den ældste indoeuropæiske religiøse tekstsamling, ca. 1500 - 1200 f. Kr. Kan læses i religionshistorisk  og/eller sammenlignende sammenhæng og i forbindelse med hinduismen som tema. Fortæller om de tidligste indoeuropæiske forestillinger og begreber om guder og om verdens skabelse.

 

P1000851a

3 Munkekloster i Orissa