Matriarkalsk kultur, film og religiøse tekster

 

Undervisningsforløbet består af

3 introducerende tekster

3 korte film, som viser, hvordan den matriarkalske kultur og religion udfolder sig forskellige steder i Indien

3 originale, religiøse tekster om matriarkalsk kultur i oversættelse i oversættelse.

Forløbet forudsætter ikke specifikke forudsætninger, og man kan finde supplerende oplysninger i de angivne link overfor.

 

Links til kvindelige guder og matriarkalsk kultur.

 

 

P1000749

1 Den store modergudinde Mahadevi,  relief fra 600-tallet, Mammallapuram

 

Introducerende Tekster

 

Historisk oversigt. Kort oversigt over hovedtræk i udviklingen i Indien med fokus på kvindelige guder og matriarkalsk kultur.

Kronologisk oversigt. Årstal  og periodeinddeling.

Ordliste. Forklaring af vigtige begreber.

Man kan  vælge at drøfte følgende temaer i gruppearbejde eller klasseundervisning: 1 Matriarkalsk kultur i forhistorisk og vedisk tid. 2 Moder- / kvindegudinder i vedisk litteratur. 3. Moder- / kvindegudinder i hinduismen. 4 Shaktismens udvikling i Indien. 5 Matriarkalsk kultur i Nordøstindien

Tidsforbrug 2 - 4 moduler af 45 min. afhængigt af, i hvilket omfang man inddrager supplerende litteratur eller links til internettet

 

3 film à 5 -7 min.

 

Stammefolk i Orissa og Nordøstindien.

Filmen viser, hvordan den matriarkalske kultur og religion kommer til udtryk i stammefolkenes liv.

Stammefolk, se filmen

P1010246

2 Kvinde fra Garo-folket fortæller om matriarkalsk kultur. Megalaya.

 

Udviklingen i matriarkalsk religion.

Filmen viser nogle træk i udviklingen af den matriarkalske religion op gennem tiden.

Udviklingen, se filmen

Shaktismen i nyere tid.

Filmen viser eksempler på dyrkelsen af kvindelige guder med hovedvægten på nutiden.

Nyere tid, se filmen

 

Der er flere forskellige fokuspunkter, man kan vælge, bl. a. afhængigt af om man ser en enkelt eller alle tre film. Her kan nævnes nogle få af fokuspunkterne: 1 Matriarkalsk kultur og gudsopfattelse. 2 Opfattelse af kvindelige guder i hinduismen. 3 De kvindelige guders funktioner, samfundsmæssigt og personligt. 4 Forholdet mellem patriarkalsk og matriarkalsk kultur. Men der er også andre ting, man kan tage fat på.

Tidsforbrug: 2 - 6 moduler, afhængigt af hvor mange film man ser, og hvilke temaer, man fokuserer på.

 

Religiøse tekster.

 

De religiøse tekster er oversatte originaltekster, og de kan være lidt svære at læse, men hvis man vil have dybere indsigt i den matriarkalske religions forudsætninger, kan det være en god ide at læse dem. Der er ordforklaringer til teksterne.

Tekstenerne er udformet som samtaler mellem Jamajaya, en sagnkonge, og Vyasa, en vismand, der ifølge hindutraditionen opfattes om henholdsvis redaktør og forfatter af Vedaer og Puranaer, og af nogle opfattes som en inkarnation af Vishnu. Puranaerne er nedskrevet mellem 600 og 1300 e. Kr. Oversat til dansk efter den engelske udgave ved Swami Vijnanananda 1921-22.

Devi Bhagavata Purana 1.4. Vishnus hyldest til Maha Devi.

Devi Bhagavata Purana 5.19. Grundlaget for hyldesten til Maha Devi.

Devi Bhagavata Purana 7.30. Mytisk fortælling om overgangen fra matriarkalsk til patriarkalsk kultur i hinduismen.

Devi Bhagavata Purana 7.33. Mytisk fortælling de hinduistiske guder møde med den store, skabende modergudinde.

Kalikapurana, uddrag. Den ret blodige fortælling om ofringerne til Kali / Durga.

 

P1000792a

3 Kali står på den livløse Shiva, som hun giver liv.