Rig veda

 

 

Rig veda (PDF) uddrag, oversat til dansk

 

Materialet består af et lille udvalg af Rig veda, som er den ældste indoeuropæiske, religiøse tekst, 1500 - 1200 f. Kr.

De enkelte tekster handler om de vediske guder, og man kan ved at læse dem få et indtryk af den ældste indoeuropæiske gudeverden og evt. sammenligne med andre kulturkredse, oldnordisk mytologi, græsk mytologi etc.

Man kan i gruppearbejde eller klasseundervisning f. eks. undersøge følgende temaer: 1 De forskellige mandlige og kvindelige guders funktion i samfundet og for individet. 2 Opfattelsen af det menneskelige individ. 3 Opfattelsen af gudernes placering i kosmos. 4 Formålet med menneskers dyrkelse af og ofringer til guderne 5 Dyrkelsen og brugen af Soma  (Soma 9. bog). 6 Forestillinger om skabelsen af kosmos (Skabelsen 10. bog)

 

Tidsforbrug: 2 - 6 moduler à 45 min., alt efter graden af fordybelse.

 

 

Links:

 

Den engelske oversættelse af Rigveda i sin helhed.

http://www.sacred-texts.com/hin/rigveda/

 

Leksikonartikel om Rig veda

https://en.wikipedia.org/wiki/Rigveda