Ordlister over Dongba piktogrammer.

 

Der menes at være optalt ca. 3500 forskellige dongba piktogrammer, som hver for sig henviser til en ordbetydning (handling, genstand, fænomen etc.). Endvidere synonymer, hvis betydning fastlægges af sammenhængen.

Det skal bemærkes, at opdelingen i nominale og verbale ord ikke svarer til de danske ordklasser. De verbale ord kan til dels sidestilles med, hvad man i europæisk grammatik kalder  prædikativer, og skal forstås som tilskrivninger af handlinger, adfærd, tilstande og egenskaber til de nominale ord. Eksempelvis vil piktogrammerne for, hvad vi kalder tillægsord (adjektiver), stort set blive placeret i kategorien for verbale ordbetydninger.

Nedenstående links henviser til et lille udvalg af disse piktogrammer med danske oversættelser og forklaringer.

Bøjning af ord, som man kender det i europæiske sprog findes ikke. Tal- og tidsforhold etc. udtrykkes ved kombination af piktogrammer eller ved  notifikationer, som kan henvise til stavelsers lyd.

 

Lister over piktogrammer for nominale ordbetydninger:

Dyr

Genstande

Himmelrummet og himmellegemer

Krop og kropsdele

Personer

Pronominer og konjunktioner

Vejrfænomener, årstider, land

Tidsangivelser

 

Lister over Piktogrammer for verbale ordbetydninger:

Følelser

Handlinger, udsagn

Retninger

Tilstande